شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

مدیر جهادکشاورزی شهرستان گرمسار از مرمت و شن ریزی 5/1 کیلومتر از جاده های بین مزارع شهرستان در ماه گذشته خبر داد.
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ - ۰۹:۲۱
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار از برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با بیماری های آبزیان در این شهرستان خبر داد.
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ - ۱۲:۲۷
رئیس شورای شهر گرمساردر گفتگویی اظهار داشت: بهرام میراخورلی به عنوان سومین شهردار گرمسار انتخاب شد و به استانداری سمنان معرفی گردید.
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ - ۱۰:۲۹

صفحات